Ohjeita energiapuun korjuuseen

Hakkuutähteen laatu pysyy hyvänä kun noudatetaan muutamia perussääntöjä:

  • Tähteet puidaan hakkuun yhteydessä huolellisesti kasoille ja huolehditaan, ettei latvusmassa pääse likaantumaan.
  • Tähteiden annetaan kuivua palstalla kasoissa vähintään kuukauden ajan kuivattavalla kevät-kesä kaudella (huhtikuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin).
  • Risut ajetaan kesäkelpoisen tien varteen korkeaan varastokasaan energiapuukouralla varustetulla metsätraktorilla. Tavallisella ainespuukouralla ajettaessa on suuri vaara kivien päätymisestä hakkuutähteen joukkoon.
  • Talvihaketukseen tuleva, tai ylivuotiseksi varastoitava kasa peitetään 6 m leveällä peittopaperilla.

Metsänhoitosuosituksiin perustuva tietopaketti hakkuutähteen hyödyntämisestä löytyy  täältä.

 

Raivauspuu sisältää usein paljon pajua, pihlajaa ja raitaa, mikä aiheuttaa korjuussa huomioon otettavia seikkoja:

  • Puuta korjatessa on varmistuttava, että rungot katkeavat tyveltä kokonaan. Etenkin paju sitkeänä ja usein maata pitkin kasvavana voi jäädä osittain leikkaantumatta poikki. Tällöin mukaan nousevan juurakon mukana tulee epäpuhtauksia energiapuun joukkoon.
  • Kourakasoja tehdessä on kiinnitettävä huomiota, että kasan alle ei jää katkaisemattomia risuja taivuksiin. Ne litistyvät herkästi kasattujen runkojen ja metsäkoneen kouran väliin ja nousevat juurineen ja kivineen kuormaan. Riski on suurin, kun kuusta kasvaa runsaasti aliskasvoksena.
  • Pajulla ja pihlajalla on sitkeinä puulajeina taipumus muodostaa tikkuja hakkeen joukkoon. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, jos puuaines on riittävän kuivaa ja mielellään "tekeytynyt" kasassa parin kesän ajan. Tämä tulee ottaa huomioon varastopaikkaa valittaessa: kuivattava paikka, jossa tavara mahtuu olemaan pari vuotta.

Ajankohtaista

Muutoksia laskutusosoitteisiin - 04.08.2022 09:56 Lue lisää.

Jaa sivu somessa tai sähköpostina