Tavaralajit ja laatuvaatimukset

Harvennuspuu

Harvennuspuuta korjataan pääasiassa nuoren metsän kunnostuskohteilta ja ensiharvennuksilta. Usein kohteet ovat  ns. rästikohteita, joilla esimerkiksi  taimikonhoito on myöhästynyt. Tällöin energiapuun korjuu voi olla taloudellisin vaihtoehto saattaa metsikkö taas tuottavaan kuntoon. Harvennuspuu voidaan korjata karsittuna tai kasimattomana, ns. kokopuuna. Tärkeintä energiapuun korjuussa on huolehtia, että materiaaliin ei pääse haketusta vaikeuttavia epäpuhtauksia. Varastopaikan valinnalla, korjun ajankohdalla ja varastokasan rakenteella voidaan vaikuttaa toiseen tärkeään seikkaan: puun haketuskosteuteen

Hakkuutähde

Hakkuutähdettä hankimme pääasiassa kuusivaltaisilta päätehakkuukohteilta. Joskus myös koivikon päätehakkuulta voi saada talteen laadukasta materiaalia.

Hakuutähde on hyvä raaka-aine polttohakkeelle, kunhan risu saadaan kuivatettua ja pysymään kuivana ja puhtaana lämpölaitokselle saakka.

Hakkuutähde- erän tulisi olla vähintään rekka-autolastillinen. Tällöin varastokasan koko on kuivana pysymisen kannalta riittävä, ja haketuslogistiikka voidaan järjestää kustannustehokkasti. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään noin hehtaarin kokoista päätehakkuualaa.


Pyrimme käyttämään hakkuutähdettä eniten sulan maan aikaan, jolloin tähteen kosteus on alhainen. Tästä syystä ostamme mieluiten hakkuutähdettä sellaisista kohteista, jossa tavara voidaan varastoida kesäkelpoisten teiden varsiin.

Raivauspuu

Peltoraivioita seka teiden ja peltojen reunoilta on usein mahdollista korjata kannattavasti energiapuuta hyötykäyttään. Monissa tapauksissa korjatun energiapuun myyntitulot kattavat kokonaan raivauksen kustannukset. Raivauspuu sisältää usein paljon pajua, pihlajaa ja raitaa, mikä aiheuttaa korjuussa huomioon otettavia seikkoja:

Kannot

Emme osta tällä hetkellä kantoja

Ajankohtaista

Muutoksia laskutusosoitteisiin - 04.08.2022 09:56 Lue lisää.

Jaa sivu somessa tai sähköpostina